Tot i ser un terme tecnològic i de recent implantació, no resulta difícil explicar …

Què són els Beacons?

Un Beacon és un dispositiu, normalment de mida petita, emissor de senyals.

Els senyals s’emeten sota la tecnologia Bluetooth de baix consum (BLE per Bluetooth Low Energy). És molt important assenyalar que la tecnologia BLE representa un gran avenç respecte a la seva predecessora ja que redueix notablement el consum de bateria del dispositiu mòbil.

qué son los beacons

Aquest senyal emesa pel Beacon l’identifica de manera única. I així, altres dispositius la poden rebre i interpretar i conèixer la distància a la qual es troba l’emissor.

Aquests dispositius que reben aquest senyal solen ser smartphones o altres dispositius mòbils.

¿I quins avantatges tenen?

Són petits: La seva mida no supera el d’una moneda, i això facilita la seva col·locació. Són discrets i de fàcil instal·lació.

Baix consum: Bateries / Piles de durada molt prolongada. Una pila de botó dura fins a 2 anys.

El seu senyal pot ser rebuda per altres dispositius: Aquest senyal és interpretada per altres dispositius receptors, amb els quals s’estableix un canal de comunicació que es manté viu mentre estiguin al seu abast.

El senyal l’identifica de forma única: cada Beacon té un nombre únic que l’identifica, i per tant no hi pot haver dubtes sobre l’origen físic d’un senyal.

Distància a la qual es troben: la intensitat del senyal rebut és més o menys depenent del prop que un mateix es trobi del Beacon que l’emet. Això permet calcular la distància a la qual es troba.

Geolocalitza als usuaris de dispositius mòbils … que solen ser els receptors d’aquest senyal.

I Apple li ha donat una forta empenta (ho han llançat com iBeacons) a partir del sistema operatiu iOS 7.

I aquests dispositius (smartphones, tablets, etc.) mai es separen de nosaltres … Els consumidors.